#101

Зміст С
НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДМИТРА АНДРІЙОВИЧА ВОЛКОВА

І.А.Помітун

5
Технологія виробництва продуктів тваринництва
КОННОЗАВОДСТВО УКРАИНЫ

И.В. Ткачева, В.В. Кунец

6
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНЯРСТВА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

М.С. Власюк, Т.М. Рущинська

15
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТАБУННОГО КОНЯРСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  КІННОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ

І.В. Ткачова, І.В. Білоус, В.М. Степаненко, А.М. Григоренко, С.М. Мельниченко

19
ГУРТКИ „КОНЯРІ” – ЯК ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПОРТСМЕНІВ-КІННОТНИКІВ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НА ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВЕТЕРИНАРІЄЮ ТА ЗООІНЖЕНЕРІЄЮ

Н. О.Рафаєлян, В.К. Овелян

24
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНЕЙ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ІПОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЦІЛЯХ

О.М. Соболь

29
ЕНЕРГОВИТРАТИ КОНЕЙ В ПЕРІОД ТРЕНІНГУ

Т. О. Товстокора,В.В. Мирось

37
КІННИЙ ТУРИЗМ І ВІДПОЧИНОК В ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЯХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

М.Яцковскі, О.Б.Козак

44
КОМБИКОРМА И ПРЕМИКС – СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ ПОЛНОЦЕННОСТЬ КОРМЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

Т.И. Волкова, А.А. Новиков

54
Біотехнологія репродукції та фізіологія сільськогосподарських тварин
РІВЕНЬ ЕМБРІОНАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ У КОБИЛ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ДІБРІВСЬКОГО КІННОГО ЗАВОДУ

К.І.Жувак

62
ПРОГНОЗУВАННЯ КРІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ВИЗНАЧЕННЯМ СТАТЕВОГО ТЕМПЕРАМЕНТУ

О.В.Ткачов, О.Б.Сушко

65
ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ НА КРІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ СПЕРМИ

О.Б.Сушко, О.В.Ткачов

72
ВІКОВІ ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КРОВІ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

С. С.Попадюк, Г. О. Соколова

77
Розведення та селекція сільськогосподарських тварин
ОСОБЛИВОСТІ ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ КОНЕЙ РІЗНИХ ЛІНІЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ

Н.В.Волгіна, Д.А.Волков

81
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМІСНИХ КОНЕЙ ЗАПРЯЖНОГО ТИПУ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ

Д.А. Волков, І.М. Скалюк

87
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИХ ВАГОВОЗІВ

Д.А.Волков, І.В. Ткачова, О.О.Корнієнко

93
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ПЕРЕМОЖЦІВ ТРАДИЦІЙНИХ ПРИЗІВ ТА РЕКОРДИСТІВ ВІД ПЛІДНИКІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРІД

О. Корнієнко

103
РОЗРОБКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЛЕМІННОГО ОБЛІКУ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Н.В.Кудрявська, М.Й.Головач, М.М.Головач

110
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРУ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ДЛЯ ПЛЕМІННОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВЕРХОВІЙ ПОРОДІ

О.М. Латка, Д.А. Волков

121
СУЧАСНА ЛІНІЙНА СТРУКТУРА ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ В УКРАЇНІ

І.В.Ткачова

127
VERIFICATION OF THE ACCURACY OF DESCRIPTIVE CHARACTERIZATION METHOD IN ESTIMATION OF PUREBRED ARABIAN HORSES AS A RESEARCH METHOD

Jackowski Maciej, Bartmanska Katarzyna

138
Генетика сільськогосподарських тварин
ТИПУВАННЯ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗА ПОЛІМОРФНИМИ ДНК-МАРКЕРАМИ

В.І. Россоха, Н.М. Шкавро, О.А. Бойко, Г.М. Тур, Т.М. Ковальова, Л.В. Россоха

143
 ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГРУП КРОВІ КОНЕЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ ПРОВІДНИХ КІННИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ

В.І.Россоха, І.В.Ткачова, Г.М.Тур, Т.Л.Ворошина, О.А.Задерихіна

149
ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Г.М.Тур, В.І.Россоха, О.А.Задерихіна, Б.Є.Подоба, Головач М.М., Головач М.Й., С. С.Попадюк

153
МЕЖЛИНЕЙНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ ПО САТЕЛЛИТНОЙ ДНК

Л.А. Храброва

157
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ РОССИИ

Л.А. Храброва, Р.М. Дубровская, Л.В. Калинкова, И.Б. Юрьева, Н.Ф. Бобкова, Е.Ю. Заборских

161
Історія сільськогосподарської науки
ІСТОРИЧНІ І СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГУЦУЛЬСЬКОГО КОНЯРСТВА

М.Й.Головач

166
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ІДЕЙ, ЩОДО ВИВЧЕННЯ РІДКІСНИХ ТА РЕЛІКТОВИХ ПОРІД КОНЕЙ УКРАЇНИ

В.В. Кунець

178

Рік випуску: 2009