#100

Зміст

С

ВІДДІЛ ТВАРИННИЦТВА ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ КРАЙОВІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЯК ФУНДАТОР ТВАРИННИЦЬКОЇ НАУКИ

Є.В. Руденко, В.В. Кунець В.А. Вергунов

3

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В МИРЕ

В.А. Вергунов

11

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

С.Ю. Рубан, Є.В. Руденко, Е.К. Кравцов, В.А. Марченко, В. В. Бовсуновський

19

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ

В.П. Савран, В.П. Шабля, О.Є.Адмін, С.Ф. Антоненко, І.Ю. Задорожна, Л.Г. Гребень, Р.М. Дібіров, Н.Л. Балагуровська, Л.В. Гончаренко

26

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІТ УААН ІЗ РОЗРОБКИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ

В.М. Кандиба, О.М. Маменко, Є.І. Чигринов, Е.М. Доротюк, В.Г. Рижков, В.С. Ліннік, С.А. Михальченко, Н.Б. Жгун, Г.А. Глотова, В.П. Міненко, В.М. Коняга, С.Г. Юрченко, Е.М. Моргун, Л.М. Россо, Л.В. Гончаренко,Е.К. Кравцов, К.В. Міненко, В.Г. Василець, М.Є. Ізвєков

33

МОЛОКО-СИРОВИНА: БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ

Є.В. Руденко, С.О. Шаповалов, Л.М. Россо, Т.Ю. Трускова

52

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

Е.К. Кравцов, Л.І. Кукла, Д.П. Глущенко, В.А. Марченко, К.В. Міненко, А.І. Трончук, В.В. Бовсуновський

СТАН КОНЯРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І. В. Ткачова

79

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КРОЛІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

І.С. Вакуленко, Т.М. Очковська

86

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ. ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ (ОБЗОРНАЯ)

В. Цюпко

91

СЕЛЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ У ПОЄДНАННІ З АНТИОКСИДАНТАМИ В РАЦІОНАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ

В.М. Агій, М.І. Грабовенський, Т.М. Бондарчук

100

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ КОРОВАМ УПЕРЕД- І ПІСЛЯОТЕЛЬНИЙ ПЕРІОДИ

Л.О. Бегма, Г.С. Шарапа, Т.І. Давидок

105

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗАЗОТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ СПЕРМИ БАРАНІВ

А.В. Безвесільна, Г.С. Тихона

110

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СИМПТОМАТИЧНОЇ НЕПЛІДНОСТІ У КОРІВ

В. П. Беседовський

115

ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ

Ю.П. Бігун, С.О. Шаповалов, В.В. Власенко

121

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СИРУ – УРДА

О.Я. Білик

126

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНАМИ, АСОЦІЙОВАНИМИ З ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ

О.Д. Бірюкова, К.В. Копилов, К. О. Арнаут, І.П. Петренко

130

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВОДСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ

Н.В. Блохина

134

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКСТЕР’ЄРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВАРИН УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПІВНІЧНО- СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ З ЇХ МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Р.В. Братушка, Ю.І. Скляренко

139

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ФСГ С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ, ПЕРИОДАМИ ПОЛУРАСПАДА И КРАТНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПРИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ КОРОВ-ДОНОРОВ

А.Д. Бугров, О. В. Шахов

146

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯЄЧНИКІВ КОРІВ

О.Д. Бугров, Ю.Ю. Шахова

158

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ ТЕЛОК «ЭСТРОФАНОМ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ ЕГО ВВЕДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛОВОГО ЦИКЛА

А.Д. Бугров, В.В. Шевченко, Ю.Ю. Шахова

163

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕХОДУ З РОЗДІЛЬНОЇ РОЗДАЧІ КОРМІВ ДО ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОСУМІШІ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ШЛУНКОВО-КИШКОВОМУ ТРАКТІ ЖУЙНИХ НА ФОНІ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В РАЦІОНІ

М.В. Василевський, Т.О. Єлецька, І.Л. Польщікова, Л.Ф. Шишленко

169

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОФУНЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ В КОНТЕКСТІ БІОБЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

І.Г. Власенко, В.В. Власенко, С.Д. Мельничук, О.П. Лисенко

173

ВПЛИВ СПОРІДНЕНОСТІ БАТЬКІВ НА БУДОВУ ТІЛА КОНЕЙ РІЗНОГО ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ

Н.В. Волгіна, Д.А. Волков

178

УСПАДКОВУВАНІСТЬ РОЗМІРУ ТІЛА НОРКАМИ РІЗНИХ ТИПІВ ЗАБАРВЛЕННЯ ХУТРА

О. М. Гавриш

183

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ – ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

Б. М. Газієв, А. В. Креньов

188

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РОЗСІЛЬНОЇ БРИНЗИ З МОЛОКА РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН

Б. І. Галух

193

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕР’ЄРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЛІНІЙНОГО РОСТУ МОЛОДНЯКУ ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ

І.І. Глушак

199

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ САПОНІТ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ НОРОК

О. Ф. Гончар

205

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОСУМІШЕЙ НА КОРМОВИХ СТОЛАХ

Л.Г. Гребень

211

ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЯЄЧНИКАХ СВИНОМАТОК ПРИ ФОЛІКУЛЯРНИХ ІЛЮТЕЇНОВИХ КІСТАХ

Н.П. Гребеник, М.І. Харенко

216

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НВЧ-ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СВІЖООДЕРЖАНОГО ЕЯКУЛЯТУ БУГАЇВ- ПЛІДНИКІВ

Н.В. Древаль, В.Г. Колесніков, С.Ю. Рубан, О.О. Чернецов

219

ПРОДУКТИВНІСТЬ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СОРГО В ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ З КУКУРУДЗОЮ ПОСІВАХ

С.Є. Дроздов, С.Ф.Халін, С.О. Шаповалов

224

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ОВЕЦЬ В УМОВАХ РІЗНИХ ЗОН ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г.В. Дроник, В. С. Драб

232

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВНОЦІННОГО ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Д.В. Єфремов

240

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК РІЗНОГО ТИПУ

І.Ю. Задорожна, В.П. Шабля, Р.М. Дібіров

246

АНТЕНАТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ СВИНЕЙ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРИ ТРАДИЦІЙНОМУ ВЕДЕННІ СВИНАРСТВА

М.М. Іванченко

250

ЕХІНАЦЕЯ ПУРПУРОВА – СТИМУЛЯТОР ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

М.І. Іванченко, Г.М. Гречка

255

ЗВ’ЯЗОК ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЯКУЛЯТІВ ЗІ ВМІСТОМ ЛІПОПРОТЕЇНІВ У СПЕРМІ БУГАЇВ

С.Й. Кава,Д.Д. Остапів, І.М. Яремчук.

262

ДОСЯГНЕННЯ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА УААН В РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ПОВНОЦІННУ НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

В.М. Кандиба

269

ЛІПІДНИЙ І ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ ТА МОЛОКА ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОРОВАМ СОНЯШНИКОВОЇ МАКУХИ ТА ШРОТУ

Д.В. Клепач

278

ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ МЕЙОЗА В ООЦИТАХ МЫШИ

А.А. Колесникова.

285

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КРОЛИЦЬ

К. С. Коноваленко

290

ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА НАУКОВІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

В.М. Коняга, Л.В. Гончаренко, О.Ю. Трубай, Н.В. Камишан

295

ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ КАРПАТ

І. В. Корх, А.К. Калинка, С.М. Блюсюк, В.Г. Кебко

301

ПРОДУКТИВНО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ РОМАНІВСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Н.О. Косова, І.Є. Седюк, С.В. Лобас, В.С. Лобас

309

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА БАЗІ ГУМІНОВИХ СПОЛУК НА РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТНИХ СВИНОК

О.С. Котляр

314

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА БАЗІ ГУМАТУ АМОНІЮ В ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ СВИНОК

О. С.Котляр

319

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РОЗРОБОК У ТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН

В.П. Кошевой, М.М. Іванченко

323

МОЛОЗИВНА ЦИТОГРАМА ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ

Г.В. Куртасов

328

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДБОРУ ТА ДОБОРУ СВИНЕЙ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

В.Є. Мазур

332

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО СТАДА МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

О.М. Маменко, С.Ф. Антоненко, Л.В. Гончаренко, Л.Г. Гребень

339

ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МЕТОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ

Г.С. Мачуліна, Р.Г. Філеп, М.Т. Неживий, Т.М. Бондарчук

347
ОЦІНКА ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

В. О. Медведєв, О.М. Церенюк, О.В. Акімов

350

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХУДОБИ ПОРОДИ ШАРОЛЕ УКРАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

В.П. Міненко, Т.А. Пастухова

356

РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ САМЦІВ

С.В. Науменко

363

ВИКОРИСТАННЯ ВАПНЯКОВИХ КОМПЛЕКСІВ У СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК КРОСУ «ХАЙ ЛАЙН»

В.П. Неживенко

368

СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ

В.П. Новицький, В. І. Шеремета

375

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ГРУПОВОГО СТАНКА СВИНЕЙ

А.В. Палагута.

380

ФАКТИЧНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ САМЦІВ ТА САМИЦЬ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА НА СТАДІЇ ГУСЕНИЦІ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ

О.О. Пальчик, О.В. Зуб, Б.Ф. Пилипенко

387

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ КОРЕКЦІЇ РАЦІОНУ БУГАЙЦІВ НА МЕТАБОЛІЗМ ЗАЛІЗА ТА СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ

М.З. Паска, М.Г. Личук

395

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ПІДГОТОВКА СТОКІВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

В. І. Піскун

399

ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРЕСУ В БУГАЙЦІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦІЮ

Г.Л. Прусова

405

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЛОКУСІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ДНК-ТЕХНОЛОГІЙ

В.І. Россоха, О.А Бойко, Н.М. Шкавро, Л.В. Россоха

411

СТВОРЕННЯ, ДЕТЕКЦІЯ ТА ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ОГЛЯДОВА)

В.І. Россоха, Є.В. Руденко, Н.М. Шкавро

416

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЯГНЯТ

П.М. Скляров

423

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВАРИННИЦТВА ТА РОЗВИТОК ОПТОВИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

А.В. Степанець

427

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ

Т.А. Стрижак

431

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Т.А. Стрижак, Л. В. Халіна, А. І. Кобзар, Р.О. Татузян

436

ГЕНЕАЛОГІЧНО-ЗООТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРЕБЦІВ- ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КІННОГО ЗАВОДУ ЗАТ НВП «РАЙЗ-АГРО»

І.В. Ткачова, Т.М. Рушинська

442

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕРЕДСТАРТЕРНОГО КОРМУ ПРИ ВИРОЩУВАНІ ПОРОСЯТ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Р.А. Толстих, А.І. Чигрин, Ю.С. Голуб, О.О. Лисевський

447

СЕЛЕКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ПЛЕМІННИХ ТА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАКАРПАТСЬКИХ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ

Р.Г. Філеп, Г.С. Мачуліна, Ц.К. Грубов, К.В. Полтавська

451

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ФАРМПАК» НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА СПЕРМОПРОДУКЦІЮ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

В. Фотін, А. В. Березовський, О. О. Іванніков

454

ЯКІСНА ОЦІНКА М’ЯСА СТРАУСІВ НА ФОНІ ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ

Т.І. Фотіна, Р.В. Долбаносова, Г.А. Фотіна

459

ВІКОВА ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ ПРОЛАКТИНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ КОРІВ, ХВОРИХ НА СЕРОЗНИЙ МАСТИТ, ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ

М.І. Харенко, Ю.В. Байдевлятова

464

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЯЛОВИЧИНИ, ОДЕРЖАНОЇ ВІД БУГАЙЦІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ М’ЯСНИХ ТА МОЛОЧНИХ ПОРІД

Л.М. Хмельничий, А.М. Салогуб, А.Г. Алєксєйцева, Ю.О. Бендрик, І.О. Федорчатенко, О.О. Дєхтяров

468

УСПАДКОВУВАНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕКСТЕР’ЄРУ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Л.М. Хмельничий, М.П. Франчук

474

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ ЖИРНИХ КИСЛОТ МОЛОЧНОГО ЖИРУ КОРІВ ШЛЯХОМ ЗГОДОВУВАННЯ НАСІННЯ РІПАКУ

О.Й. Цісарик

481

ЯКІСТЬ М’ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИН ІЗ РІЗНОЮ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ

О.М. Церенюк

491

ДИНАМІКА ЗМІН МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КРОВІ СВИНОМАТОК ХВОРИХ НА ПІСЛЯРОДОВИЙ ЕНДОМЕТРИТ ДО ТА ПІСЛЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ

А.А. Черненко, М.І. Харенко

497

СЕКСИНГ СПЕРМЫ БЫКА В СОЕВОМ РАЗБАВИТЕЛЕ

О.А. Чернецов, Б.М. Павленко, В.В. Мирось

500

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОВЕЧОГО МОЛОКА

Т.О. Черномиз, О.Б. Лесик, М.В. Похивка

504

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

В.А. Шигимага, Л.М. Колбина

509

НОВІ ПІДХОДИ У ВИРОЩУВАННІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ БУКОВИНСЬКОГО ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

В. Ячник, В.С. Драб

514

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА. ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ КОРІВ

Р.В. Ячник, Л.В. Ротар, М.М. Коленчук

518

КАЧЕСТВО СПЕРМЫ БЫКОВ ДО И ПОСЛЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ

А.Д. Бугров, С.А. Сидашова

522

Рік випуску: 2009